Particulier

Met kortdurende effectieve coaching, integratieve psychotherapie en hypnotherapie begeleid ik je graag naar meer balans, regie en plezier in werk- en privéleven.

Specialisatie: 
Vitaliteits onderwerpen als burn out, angsten en stress.
Rouw en verlies van dierbare personen, verlies van gezondheid bij ziekte.

Thema's

Zelfvertrouwen

“Jezelf vertrouwen kun je leren. Kom bouwen aan je zelfvertrouwen!”

Ben je het zat om onzeker te zijn, te stressen en alsmaar tegen dingen op te zien? Kom dan bouwen aan je zelfvertrouwen! Zelfvertrouwen is belangrijk voor het gevoel dat jij bijvoorbeeld hebt over jezelf, je zelfbeeld, je vrijheid, je mogelijkheden, je energielevel, je relaties en je werk.

We onderzoeken wat de (on)bewuste triggers zijn voor het verminderen van het vertrouwen in jezelf. We bouwen aan een fundament van meer gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in je eigen kunnen.

Dit versterkte zelfvertrouwen kan bij jou het volgende resultaat hebben:

 • Je komt meer in je kracht te staan.
 • Je ervaart meer vertrouwen in je eigen kunnen, zowel fysiek als mentaal.
 • Je komt overtuigender over.
 • Je ervaart meer waardering en liefde voor jezelf.
 • Je durft je mening te geven en assertiever te zijn.
 • Je durft grenzen te verleggen.
 • Je durft keuzes te maken.
 • Je ervaart meer geluk en tevredenheid.
Vitaliteit | Gezondheid

“Soms moet je veranderen om jezelf te blijven.”

Is jouw vitaliteit in het gedrang gekomen omdat je balans tussen gezonde geestelijke en gezonde lichamelijke gesteldheid verstoord is? Vele diverse methodieken zet ik samen met jou in om te bereiken dat jij jouw vitaliteit terugvindt én behoudt zodat een duurzame verandering teweeg is gebracht.

Ik kan je onder andere helpen bij:

 • Burn-out en preventief zelfmanagement.
 • Bore-out en preventief zelfmanagement.
 • Slecht slapen om te zetten naar slaaprust.
 • Eetbuienregulering.
 • Stoppen met roken.
 • Balans werk-privé herstellen.
 • Omgaan met een ziekte en chronische aandoening.
 • Balans creëren in belasting en belastbaarheid.
 • Invloed uitoefenen op pijnklachten.
 • Omgaan met en verminderen van zintuigelijke overprikkeling.
 • Omgaan met chronische klachten.
 • Omgaan met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en psychosomatische klachten.
 • Omgaan met Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS).
Lees meer over vitaliteit en ziekte..levenmetchronischeaandoening.nl/themas....
Cliënten benoemen mijn stijl van begeleiden als veilig, open, nuchter, respectvol, zorgvuldig, effectief, betrokken, motiverend, humorvol en praktisch.

Werkwijze particulier

Gratis telefonische kennismaking

Als je vragen hebt over je situatie, je afvraagt of ik de juiste coach| integratief therapeut |hypnotherapeut ben voor jouw vraagstelling, informatie wilt over praktische zaken, dan wil ik je uitnodigen om contact met me op te nemen. We kunnen dan overleggen wat je in jouw situatie nodig hebt. Tevens kan ik dan een inschatting maken of ik je hierbij kan helpen. Het is ook een manier voor je om een eerste indruk te krijgen of ‘het klikt’ met mij. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Als we besluiten samen te gaan werken zullen we in de daaropvolgende intake specifieker ingaan op je vraagstellingen, haalbare concrete doelen en de aanpak. Ik zal hierbij met een voorstel op maat komen waarbij ik ook zal aangeven welke methodiek ik daarbij voor ogen heb, geheel in afstemming met jou.

Maatwerk

Het werken met maatwerk past mij zeer goed, zowel qua werkvorm, aantal en frequentie van bijeenkomsten als de manier van samenwerken.

Werkvorm:
Met mijn coaching, integratieve psychotherapie, hypnotherapie beperk ik me niet tot één benadering maar zet ik inzichten en methoden uit verschillende stromingen in. Door deze integratieve werkwijze werk ik niet met vaste protocollen maar ben ik juist geheel afgestemd op jou als cliënt. Met losheid kijk ik naar wat bij jou als persoon past of wat zich aandient tijdens de sessie. Natuurlijk bewaak ik daarbij wel het proces en houd ik de doelen in de gaten.

Frequentie en aantal:
Het aantal bijeenkomsten ligt niet vast.  Je kunt altijd tijdens het traject bepalen of je er nog voldoende uithaalt. We zullen regelmatig evaluatie momenten inbouwen.
De frequentie van de sessies kan variëren in hoog tot laag frequent. Zo is ook een “APK contact” mogelijk oftewel een zeer laag frequent contact (bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal).

Samenwerking: 
De sessies kunnen face to face, online of in een combinatie daarvan plaatsvinden. Indien gewenst is er overleg met verwijzers, (huis)artsen of andere hulpverleners, waarmee ook samenwerking in multidisciplinair verband mogelijk is.

METHODIEKEN

NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie. NLP is ontwikkeld uit de combinatie van psychologie, linguïstiek, antropologie en neurowetenschappen. De integratie van deze vier wetenschappen is samengevat in een communicatiemodel dat de wisselwerking tussen geest en lichaam, denkwijzen en gedrag beschrijft. Het is veelal gericht op het gewenste doel en daarbij het benutten van de in ieder mens al aanwezige (onbewuste) hulpbronnen om zodoende het potentieel van iemand optimaal te benutten en te vergroten.

NLP is oplossingsgericht omdat tijdens het werken met NLP het doel en de gewenste situatie continu als motivatiemodel gehanteerd worden. Deze werkzame methode van gedragsverandering, waarmee uitstekende resultaten kunnen worden bereikt, is daarmee ook de basis van waaruit ik werk.

HYPNOTHERAPIE

"Laat je belemmerende automatische patronen los."

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie. Hypnotherapie kan gebruikt worden bij de automatische patronen die ons in de weg staan en waar we geen controle over hebben. 
Heb je bijvoorbeeld last van hoogtevrees? Rationeel weet je dat de angst voor de hoogte irrationeel is en toch krijg je alleen al bij de gedachte aan de hoogte allerlei fysieke reacties.

Met hypnotherapie worden zowel de bewuste als onbewuste processen die zich in het automatische handelen voordoen inzichtelijk. Er wordt gewerkt met de informatie van het bewuste en onbewuste.

Het onbewuste wordt ook wel het tweede bewustzijn of het onderbewustzijn genoemd. In het eerste bewustzijn (het bewuste) wordt iets waargenomen en overdacht. Bij het onderbewustzijn worden waarnemingen wel waargenomen, maar dan onbewust. Je denkt niet bewust na over de waarneming die je doet, maar toch neem je ze waar, onbewust. Onbewust worden die waarnemingen in het geheugen opgeslagen. Dit wordt ook wel de interne belevingswereld genoemd.

Om toegang te krijgen tot de informatie die in het onbewuste is opgeslagen, wordt in hypnotherapie gebruik gemaakt van verhoogde concentratie (trance). Trance is een natuurlijk en spontaan optredend verschijnsel dat iedereen kent in de vorm van dagdromen, staren, in gedachten verzonken zijn of opgaan in een boek. In hypnotherapie maken we bewust gebruik van dit vermogen om in verhoogde concentratie te komen. Je richt al je aandacht op jezelf en sluit de omgeving voor even buiten. In deze toestand van ontspanning en geconcentreerde aandacht wordt het rationele denken meer naar de achtergrond geschoven, waardoor het onderbewustzijn toegankelijk wordt. Je kunt je meer openstellen voor je interne belevingswereld, de innerlijke voorstellingen, gevoelens, verbanden en vermogens. 
Hierdoor krijg je meer inzicht in je automatisch handelen en in je controle over je onbewuste reacties, zodat je deze in je bewuste leven kunt integreren.

Ik werk graag met Ericksoniaanse hypnotherapie. Alles wat de cliënt denkt, doet, voelt of gelooft wordt volledig geaccepteerd en gebruikt om trance op te wekken of om stappen te zetten. Het bewuste en onbewuste komen op één lijn, belemmerende automatische patronen worden losgelaten en je beweegt naar het te bereiken doel.

INNERCHILD

"Het verleden leeft voort in het heden."

Als we geblokkeerd worden in het dagelijks functioneren kan dat veroorzaakt zijn door aangeleerde reacties en overlevingsstrategieën uit de kindertijd. Op vroege leeftijd vormen zich overtuigingen en trekken we bepaalde conclusies over onszelf en de omgeving. Sommige van deze conclusies hebben op latere leeftijd een beperkend en belemmerend effect op onze persoonlijke ontwikkeling. Vaak is het herkennen van deze overtuigingen voldoende om te kunnen veranderen. Soms is dit niet het geval en is er meer nodig. Als gebeurtenissen uit de kindertijd niet volledig verwerkt zijn krijgen deze een emotionele lading die opgeroepen wordt bij dagelijkse gebeurtenissen. Het innerlijke kind in de mens reageert op de manier die is aangeleerd in de kindertijd. Daardoor wordt iedere keer opnieuw hetzelfde kindgedrag vertoond en volgehouden met dezelfde bijbehorende emoties. De conclusies die toen getrokken werden, gelden in de tegenwoordige situatie nog steeds voor het innerlijke kind in de mens.

Innerchild therapie zorgt ervoor dat de overtuigingen en de besluiten, gemaakt op de jonge leeftijd, achterhaald worden en dat de emoties uit die kindertijd verwerkt worden. Daartoe wordt gewerkt vanuit de volwassene en wordt ons eigen innerlijke kind ondersteund om emoties die als kind ondraaglijk leken, te kunnen hanteren. Als volwassene hebben wij de kracht om de oude gebeurtenissen en de emoties die daaraan verbonden zijn een plek te geven. De gebeurtenis uit het verleden zelf zal niet veranderen maar de beleving van deze vroegere gebeurtenis zeker wel. Dit proces geeft meer ruimte voor anders denken en handelen.

Bij Innerchild therapie werken we op een veilige manier aan de vertaalslag naar het hier en nu vanuit de herbeleving van jeugdgebeurtenissen. Het gaat niet alleen om de herbeleving op zich maar ook om de betekenis in en voor het hier en nu. Daarom zet ik Innerchild therapie ook graag oplossingsgericht in.

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor je vragen of aanmelding.