KLANKBORD

in 1x meer helderheid

Als je tegen een knelpunt oploopt en wilt sparren met een ervaren coach die weet te luisteren, motiveren en prikkelen, zet je jezelf met deze eenmalige meeting van 2 uur een stap verder.

Wanneer van toepassing?

 • Je bent op zoek naar een sparringpartner omdat je tegen bepaalde knelpunten oploopt en je hebt geen idee hoe je nu verder moet.
 • Je staat voor een belangrijk keuzemoment en twijfelt wat je nu het beste kunt doen.
 • Je worstelt met een probleem en je denkt alsmaar in dezelfde gedachtencirkels.
 • Je wilt een lastig gesprek met leidinggevende, collega, partner, (bedrijfs)arts of familie voorbereiden.
 • Je neemt geen besluit, ondanks de lijsten met plussen en minnen.

Zo ja, gun jezelf dan een klankbord meeting!

In deze korte, krachtige bijeenkomst kom je verder. Waar je eerst in gedachtencirkels en passiviteit bleef hangen kom je nu tot meer helderheid, een beslissing of actie. Met prikkelende vragen en andere werkvormen werken we doelgericht toe naar helderheid, beweging, actie of een beslissing, zodat je na deze meeting een stap kunt maken. De ervaring leert dat ik in een korte tijd veel uit coachees weet te halen.

Wat levert de klankbord meeting je op?

 • Je weet wat je belemmert om de knopen door te hakken en de stappen te nemen die je graag wilt.
 • Je krijgt handvatten om de zaken die we bespreken ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.
 • Je weet hoe je invloed kunt uitoefenen door een keuze te maken.
 • Je weet welke (vervolg)stap voor je het beste is.

Waar bestaat de klankbord meeting uit?

Vooraf:
In een telefoon- of beeldbelgesprek bepalen we samen of een klankbord meeting voor je van toepassing is. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend!

Vragenlijst:
Besluit je om in het klankbord programma te stappen, dan krijg je een aantal vragen toegestuurd. Door deze vragen te beantwoorden creëer je direct al meer duidelijkheid voor jezelf. Ook hebben we door deze opdracht beiden vooraf een overzicht wat je graag wilt bespreken en onderzoeken. 

Meeting van 2 uur:
We gaan intensief met elkaar aan de slag. Dit kan een gesprek zijn maar ook een andere werkvorm om in 1x meer helderheid te krijgen!

Voor wie is de klankbord meeting WEL geschikt?

 • Als je niet meer in passiviteit wilt blijven hangen waardoor anderen voor je gaan beslissen.
 • Als je op zoek bent naar een goed kritisch luisterend oor.
 • Als je een dilemma wil uitzoeken met een objectieve buitenstaander.
 • Als je meer de regie over je eigen leven terug wilt pakken.
 • Als je vooruit wilt.
 • Als je er nu echt iets aan wilt gaan doen.

Voor wie is de klankbord meeting NIET geschikt?

Als je een adviseur zoekt die antwoorden voorschotelt, in plaats van een coach die je begeleidt naar je eigen antwoorden.

Ervaringen van anderen die je voor gingen

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor je vragen of aanmelding.