KLANKBORD

in 1x meer helderheid

Als u tegen een knelpunt oploopt en wilt sparren met een ervaren coach die weet te luisteren, motiveren en prikkelen, kunt u met deze eenmalige meeting van 2 uur een stap verder zetten.

Wanneer van toepassing?

 • U bent op zoek naar een sparringpartner omdat u tegen bepaalde knelpunten oploopt en u heeft geen idee hoe u nu verder moet.
 • U staat voor een belangrijk keuzemoment en twijfelt wat u nu het beste kunt doen.
 • U worstelt met een probleem en u denkt alsmaar in dezelfde gedachtencirkels.
 • U wilt een lastig gesprek met leidinggevende, collega, partner, (bedrijfs)arts of familie voorbereiden.
 • U neemt geen besluit, ondanks de lijsten met plussen en minnen.

Zo ja, gun uzelf dan een klankbord meeting!

In deze korte, krachtige bijeenkomst komt u verder. Waar u eerst in gedachtencirkels en passiviteit bleef hangen komt u nu tot meer helderheid, een beslissing of actie. Met prikkelende vragen en andere werkvormen werken we doelgericht toe naar helderheid, beweging, actie of een beslissing, zodat u na deze meeting een stap kunt maken. De ervaring leert dat ik in een korte tijd veel uit coachees weet te halen.

Wat levert de klankbord meeting u op?

 • U weet wat u belemmert om de knopen door te hakken en de stappen te nemen die u graag wilt.
 • U krijgt handvatten om de zaken die we bespreken ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.
 • U weet hoe u invloed kunt uitoefenen door een keuze te maken.
 • U weet welke (vervolg)stap voor u het beste is.

Waar bestaat de klankbord meeting uit?

Vooraf:
In een telefoon- of beeldbelgesprek bepalen we samen of een klankbord meeting voor u van toepassing is. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend!

Vragenlijst:
Besluit u om in het klankbord programma te stappen, dan krijgt u een aantal vragen toegestuurd. Door deze vragen te beantwoorden creëert u direct al meer duidelijkheid voor uzelf. Ook hebben we door deze opdracht beiden vooraf een overzicht wat u graag wilt bespreken en onderzoeken. 

Meeting van 2 uur:
We gaan intensief met elkaar aan de slag. Dit kan een gesprek zijn maar ook een andere werkvorm om in 1x meer helderheid te krijgen!

Voor wie is de klankbord meeting WEL geschikt?

 • Als u niet meer in passiviteit wilt blijven hangen waardoor anderen voor u gaan beslissen.
 • Als u op zoek bent naar een goed kritisch luisterend oor.
 • Als u een dilemma wilt uitzoeken met een objectieve buitenstaander.
 • Als u meer de regie over uw eigen leven terug wilt pakken.
 • Als u vooruit wilt.
 • Als de periode van denken en praten voorbij is.
 • Als u er nu echt iets aan wilt gaan doen.

Voor wie is de klankbord meeting NIET geschikt?

Als u een adviseur zoekt die antwoorden voorschotelt, in plaats van een coach die u begeleidt naar uw eigen antwoorden.

Ervaringen van anderen die u voor gingen

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor uw vragen of aanmelding.