Coaching persoonlijk leiderschap 

Kempers Coaching + Ontwikkeling in Leiden biedt jou als medewerker, manager of CEO kortdurende, oplossingsgerichte coaching om het beste uit jou te halen. Met een persoonlijke aanpak coach ik je en werken we aan jouw ontwikkeling als professional voor meer regie, balans en plezier in jouw werk en privéleven. 

Thema's

"De in het verleden niet behaalde resultaten bieden mogelijkheden voor de toekomst"

We hebben allemaal zo op zijn tijd te maken hebben met moeilijke situaties waarin we vast kunnen lopen. Loop jij steeds tegen bepaalde zaken aan die je graag anders zou doen, weet je niet goed hoe uit oude gedragspatronen te komen en je kwaliteiten hierbij te benutten?

Graag help ik je met mijn jarenlange expertise middels coaching en integratieve psychotherapeutische werkwijze om je volledige potentieel te (her)vinden en in te zetten.

Hierbij valt te denken aan:

 • Perfectionisme en faalangst.
 • Stressmanagement.
 • Burn-out en preventief zelfmanagement.
 • Bore-out en preventief zelfmanagement.
 • Angstreductie.
 • Traumaverwerking.
 • Omgaan met ongewenste veranderingen, Life Events.
 • Veerkracht vergroten.
 • Zelfvertrouwen vergroten.

"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Ervaar jij dat je minder productief bent of ben je regelmatig ziek of doe je je werk met minder plezier? Dan lijkt het erop dat jouw vitaliteit in het gedrang is gekomen en de balans tussen jouw geestelijke en lichamelijke gesteldheid verstoord is. Naast dat dit voor jou al zeer vervelend is, is het ook voor jouw organisatie van groot belang dat je vitaal bent. De meeste werkgevers hebben goed oog voor de vitaliteit van hun medewerkers. Veelal bieden ze ondersteuning middels coaching aan om zorg te dragen aan jouw vitalteit, gezondheid en werkplezier. Zo wordt vaak mijn begeleiding gevraagd bij:

 • Te kort en slecht slapen.
 • Stemmingswisselingen.
 • Veel piekeren.
 • Eetbuien.
 • Bore-out.
 • Burn-out.
 • Disbalans werk-privé.
 • Zingevingsvragen.
 • Ziekte en chronische aandoening.Lees meer over thema's en coaching hierbij
 • Omgaan met ongewenste veranderingen, Life Events.

Samen trekken we op om de effectiviteit en tevredenheid van ieder te vergroten door te werken aan de (dis)balans van fysieke, emotionele en mentale gesteldheid. Met mijn verdiepende coachingstijl wordt er direct gekeken naar de ONbewust aanwezige interne saboteurs, belemmeringen en patronen. En welke mentale veranderingen er nodig zijn om de fysieke en emotionele balans te herstellen. Een plan van aanpak met in gedrag meetbare doelen is een onderdeel van dit proces.

Met mijn scala aan diverse methodieken bereiken we samen dat de vitaliteit wordt teruggevonden én wordt behouden zodat een duurzame verandering teweeg is gebracht.

Ervaringen

Clienten ervaren mij vaak als doortastend waarbij zij zeggen dat ik snel tot de kern van het probleem weet te komen. Ook benoemen ze de veiligheid, lichtheid en de openheid waarin het prettig werken is om het gewenste coachdoel te bereiken. 

Werkwijze persoonlijke leiderschap Coaching 

 coaching ontvangen; plan een vrijblijvend gesprek in

In een vrijblijvend oriënterend gesprek voor coaching overleggen we wat de opties zijn en wat het beste bij de vraagstelling van de CEO, manager of de medewerker past. Naast de maatwerkmeetings zijn er zijn diverse coachingsprogramma’s mogelijk. Dit varieert van een eenmalige klankbordmeeting, maatwerktraject, een focustraject tot een intensief VIP-programma. Dit oriëntatiegesprek is bovendien een manier om na te gaan of er een persoonlijke "klik" is om samen te gaan werken. Je kunt bij mij als coach terecht voor diverse specialisaties die een zakelijk leider verder helpen, waaronder:

 • Burn-out
 • Timemanagement
 • Angsten
 • Stress
 • Verlies van dierbare personen
 • Verlies van gezondheid

coach die voor  medewerkers, managers en CEO ALTIJD! maatwerk biedt

Het werken met maatwerkcoaching past mij zeer goed qua methodiek, programma’s en de manier van samenwerken. Dat uit zich onder andere in:

 • Diverse coachingsprogramma’s variërend in intensiviteit
 • Mijn verdiepende coachingsstijl en methodieken aansluitend op de vraagstelling en de coachee met waar nodig therapeutische interventies
 • Het aantal en de frequentie van de coachbijeenkomsten.
 • Face-to-face, online bijeenkomsten of een combinatie daarvan
 • Afstemming met andere personen, zoals een bedrijfsarts
 • Een eventueel start-, tussentijds en eind(evaluatie)gesprek met de leidinggevende en coachee (drie-gesprek)

Flexibiliteit óók in wijze van samenwerken

Combinatie van beeldbellen en face to face mogelijk.

Programma's

Cliënten benoemen mijn stijl van begeleiden als veilig, open, nuchter, respectvol, zorgvuldig, effectief, betrokken, motiverend, humorvol en praktisch.

METHODIEKEN

UNIEKE VERDIEPENDE COACHINGSTIJL

Na vele jaren werken als coach voor een zakelijk leider kan ik mijn stijl van coaching het best benoemen als de verdiepende coachingsstijl van Kempers Coaching + Ontwikkeling.  Diverse inzichten en methoden uit verschillende stromingen zet ik integratief in. Hoe ik methodieken gebruik, staat bij elke methodiek apart beschreven. Daar waar nodig pas ik interventies uit mijn psychotherapeutische ‘toolkit’ toe. Mijn begeleiding is er volledig op gericht om het potentieel uit de coachee halen en om het behaalde resultaat in het coachtraject goed te bestendigen. Met mijn verdiepende coachingsstijl kijk ik direct naar de onbewust aanwezige belemmeringen, patronen, kracht en kwaliteiten. Zodoende werken we effectief naar de gewenste verandering toe. Gebruikmakend van gecreëerd zelfinzicht én zicht op de onbewust aanwezige kracht en vermogens, wordt het potentieel aangeboord. Het leren inzetten van dit potentieel werkt zeer motiverend om een verandering te bereiken en het werk-leefplezier te vergroten.

Schakel mij in als coach voor uw medewerkers en executive coaching

Dankzij mijn jarenlange ervaring als coach voor een zakelijk leider of loopbaancoach zet ik doelbewust mijn ratio, intuïtie en gevoel in. Dit helpt mij om direct en effectief te reageren in het hier-en-nu. Doordat ik mezelf als coach goed ken, ben ik een 'vrije speler' en breng ik de coachee maximaal in beweging. Ben je als zakelijk leider op zoek naar coaching? Neem dan contact met me op en bel naar 071 5141955 of stuur een e-mail naar info@kemperscoachingplus.nl.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie.
Bij Voice Dialogue wordt gewerkt met de verschillende kanten of stemmen van de mens. Bijna iedereen heeft wel te maken met een interne criticus of perfectionist, of met een angstig of zich altijd aanpassend deel in zichzelf. Bij Voice Dialogue gaan we als het ware letterlijk in gesprek met deze subdelen. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode die leidt tot diepgaande inzichten en tot het ontdekken van onbewust aanwezige hulpbronnen waardoor andere strategieën gebruikt kunnen gaan worden.
Een manier om met opstellingen te werken is het Sociaal Panorama, ontwikkeld door Lucas Derks. Met deze methode breng je de relaties tussen de personen in iemands (werk)situatie ruimtelijk in beeld. Doel van het werken met het Sociaal Panorama is het analyseren en veranderen van de innerlijke beleving van sociale systemen rondom een persoon. Denk daarbij aan het nemen van emotionele afstand of het loslaten van levende of overleden anderen of aan het verminderen van de dominante invloed die men van een ander kan ervaren.

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor je vragen of aanmelding.