Life Coaching bij Kempers Coaching + Ontwikkeling

Life Coaching is een vorm van coaching die zich richt op de essentiële vragen in het leven. Het gaat om fundamentele bezinning en heroriëntatie op het leven en/of werk. Hoe verhoud je je tot het bestaan, de onontkoombaarheden en de complexiteit van het leven? De begeleiding heeft vooral tot doel om de kwaliteit van leven, het "zijn", te verhogen. Met andere woorden: het gaat om het leven te leven, aanwezig te zijn in het leven met de omstandigheden zoals ze zijn.

De kracht van Life Coaching

Life Coaching bij Kempers Coaching + Ontwikkeling richt zich niet zozeer op een veranderingsproces, maar heeft een meer explorerend karakter. Het is een ruimte om levensvragen te onderzoeken, zoals: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Een van de methodieken die we kunnen inzetten is het doornemen van je levensverhaal. Aan de hand van je levensverhaal gaan we de diepte in. We besteden aandacht aan wie je was, welk leven je tot nu toe hebt geleefd en wie je nu bent. Dit proces van reflectie en zelfontdekking kan leiden tot diepgaande inzichten en een verhoogd gevoel van zelfbewustzijn.

Kennis maken met Life Coaching

Ben je klaar om de kracht van Life Coaching te ontdekken en te zien hoe het je kan helpen om je leven ten volle te leven? Neem contact op met Kempers Coaching + Ontwikkeling voor een vrijblijvend gesprek. We kijken ernaar uit om samen met jou aan de slag te gaan en je te helpen je volledige potentieel te benutten.

Reken op een coach met jarenlange ervaring en de benodigde expertise

Ga met mij, een gedreven expert, aan de slag en werk aan jouw angsten. Overkom obstakels en krijg weer regie over je leven. De coaching bij angst die aangeboden wordt in Leiden is kortdurend, laagdrempelig en geheel op maat. Deze sessies zijn zowel voor particulieren als voor bedrijven inzetbaar. Hierin komen we snel tot de kern. Vraag een vrijblijvend oriënterend gesprek aan via 071 5141955 of vul het contactformulier in. Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar info@kemperscoachingplus.nl.