Zakelijk

Kortdurende oplossingsgerichte NLP coaching om het beste uit jou te halen.
Met maatwerk werken we aan jouw ontwikkeling voor meer regie, balans en plezier in jouw werk en privéleven. 

Specialisatie:
Vitaliteitsonderwerpen als burn-out, balans werk en privé leven, timemanagement, angsten en stress.
Verlies van dierbare personen en verlies van gezondheid.

Thema's

Persoonlijke effectiviteit | Zelfmanagement

"De in het verleden niet behaalde resultaten bieden mogelijkheden voor de toekomst"

We hebben allemaal zo op zijn tijd te maken hebben met moeilijke situaties waarin we vast kunnen lopen. Loop jij steeds tegen bepaalde zaken aan die je graag anders zou doen, weet je niet goed hoe uit oude gedragspatronen te komen en je kwaliteiten hierbij te benutten?

Graag help ik je met mijn jarenlange expertise middels coaching en integratieve psychotherapeutische werkwijze om je volledige potentieel te (her)vinden en in te zetten.

Hierbij valt te denken aan:

 • Perfectionisme en faalangst.
 • Stressmanagement.
 • Burn-out en preventief zelfmanagement.
 • Bore-out en preventief zelfmanagement.
 • Angstreductie.
 • Traumaverwerking.
 • Omgaan met ongewenste veranderingen, Life Events.
 • Veerkracht vergroten.
 • Zelfvertrouwen vergroten.
Vitaliteit

"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Ervaar jij dat je minder productief bent of ben je regelmatig ziek of doe je je werk met minder plezier? Dan lijkt het erop dat jouw vitaliteit in het gedrang is gekomen en de balans tussen jouw geestelijke en lichamelijke gesteldheid verstoord is. Naast dat dit voor jou al zeer vervelend is, is het ook voor jouw organisatie van groot belang dat je vitaal bent. De meeste werkgevers hebben goed oog voor de vitaliteit van hun medewerkers. Veelal bieden ze ondersteuning middels coaching aan om zorg te dragen aan jouw vitalteit, gezondheid en werkplezier. Zo wordt vaak mijn begeleiding gevraagd bij:

 • Te kort en slecht slapen.
 • Stemmingswisselingen.
 • Veel piekeren.
 • Eetbuien.
 • Bore-out.
 • Burn-out.
 • Disbalans werk-privé.
 • Zingevingsvragen.
 • Ziekte en chronische aandoening.Lees meer over thema's en coaching hierbij
 • Omgaan met ongewenste veranderingen, Life Events.

Samen trekken we op om de effectiviteit en tevredenheid van ieder te vergroten door te werken aan de (dis)balans van fysieke, emotionele en mentale gesteldheid. Met mijn verdiepende coachingstijl wordt er direct gekeken naar de ONbewust aanwezige interne saboteurs, belemmeringen en patronen. En welke mentale veranderingen er nodig zijn om de fysieke en emotionele balans te herstellen. Een plan van aanpak met in gedrag meetbare doelen is een onderdeel van dit proces.

Met mijn scala aan diverse methodieken bereiken we samen dat de vitaliteit wordt teruggevonden én wordt behouden zodat een duurzame verandering teweeg is gebracht.

Ervaringen

Clienten ervaren mij vaak als doortastend waarbij zij zeggen dat ik snel tot de kern van het probleem weet te komen. Ook benoemen ze de veiligheid, lichtheid en de openheid waarin het prettig werken is om het gewenste coachdoel te bereiken. 

Werkwijze zakelijk

Vrijblijvend oriënterend gesprek

In een vrijblijvend oriënterend gesprek kunnen we overleggen wat de opties zijn en wat het beste bij de vraagstelling van jou of de medewerker past. Naast de maatwerkmeetings zijn er zijn diverse coaching programma’s mogelijk. Dit varieert van een eenmalige klankbordmeeting, maatwerktraject, een focus traject tot een intensief VIP-programma. Dit oriëntatiegesprek is bovendien een manier om na te gaan of er een persoonlijke "klik" is om samen te gaan werken. 

Maatwerk

Het werken met maatwerk past mij zeer goed zowel qua methodiek, programma’s als de manier van samenwerken. Dat uit zich onder andere in:

 • Diverse coaching programma’s variërend in intensiviteit.
 • Mijn verdiepende coaching stijl en methodieken aansluitend op de vraagstelling en de coachee met daar waar nodig therapeutische interventies.
 • Het aantal en de frequentie van de coachbijeenkomsten.
 • Face to face, onlinebijeenkomsten of een combinatie daarvan.
 • Afstemming met andere personen, zoals een bedrijfsarts.
 • Een eventueel start-, tussentijds en eind (evaluatie) gesprek met de leidinggevende en coachee (3-gesprek).

Flexibiliteit óók in wijze van samenwerken

Combinatie van beeldbellen en face to face mogelijk.

Programma's

Cliënten benoemen mijn stijl van begeleiden als veilig, open, nuchter, respectvol, zorgvuldig, effectief, betrokken, motiverend, humorvol en praktisch.

METHODIEKEN

UNIEKE VERDIEPENDE COACHINGSTIJL

Na vele jaren werken als coach kan ik mijn stijl van coaching het best benoemen als de verdiepende coachingsstijl van Kempers Coaching + Ontwikkeling.  Diverse inzichten en methoden uit verschillende stromingen zet ik integratief in. Hoe methodieken door mij worden gebruikt staat bij elke methodiek apart beschreven. Daar waar nodig pas ik interventies uit mijn psychotherapeutische “toolkit” toe. Mijn begeleiding is er volledig op gericht om het potentieel uit de coachee vrij te maken en om het behaalde resultaat in het coachtraject goed te bestendigen.


Met mijn verdiepende coachingsstijl kijk ik direct naar de ONbewust aanwezige belemmeringen, patronen, kracht en kwaliteiten. Zodoende wordt er effectief naar de gewenste verandering toegewerkt. Gebruikmakend van gecreëerd zelfinzicht èn zicht op de onbewust aanwezige kracht en vermogens, wordt het potentieel aangeboord. Het leren inzetten van dit potentieel werkt zeer motivatie verhogend om een verandering te bereiken en het werk-leef plezier te vergroten.


Door mijn jarenlange ervaring als coach zet ik doelbewust mijn ratio, intuïtie en gevoel in. Dit helpt mij om direct en effectief te reageren in het hier-en-nu. Doordat ik mezelf als coach goed ken, ben ik een 'vrije speler' en breng ik de coachee maximaal in beweging.
NLP
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie. NLP is ontwikkeld uit de combinatie van psychologie, linguïstiek, antropologie en neurowetenschappen. De integratie van deze vier wetenschappen is samengevat in een communicatiemodel dat de wisselwerking tussen geest en lichaam, denkwijzen en gedrag beschrijft. Het is veelal gericht op het gewenste doel en daarbij het benutten van de in ieder mens al aanwezige (onbewuste) hulpbronnen om zodoende het potentieel van iemand optimaal te benutten en te vergroten.

NLP bij Kempers Coaching + Ontwikkeling is oplossingsgericht omdat tijdens het werken met NLP het doel en de gewenste situatie continu als motivatiemodel gehanteerd worden. Deze werkzame methode van gedragsverandering, waarmee uitstekende resultaten kunnen worden bereikt, is daarmee ook de basis van waaruit gewerkt wordt.
VOICE DIALOQUE
Bij Voice Dialogue wordt gewerkt met de verschillende kanten of stemmen van de mens. Bijna iedereen heeft wel te maken met een interne criticus of perfectionist, of met een angstig of zich altijd aanpassend deel in zichzelf. Bij Voice Dialogue gaan we als het ware letterlijk in gesprek met deze subdelen. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode die leidt tot diepgaande inzichten en tot het ontdekken van onbewust aanwezige hulpbronnen waardoor andere strategieën gebruikt kunnen gaan worden.
OPSTELLINGEN
Een manier om met opstellingen te werken is het Sociaal Panorama, ontwikkeld door Lucas Derks. Met deze methode breng je de relaties tussen de personen in iemands (werk)situatie ruimtelijk in beeld. Doel van het werken met het Sociaal Panorama is het analyseren en veranderen van de innerlijke beleving van sociale systemen rondom een persoon. Denk daarbij aan het nemen van emotionele afstand of het loslaten van levende of overleden anderen of aan het verminderen van de dominante invloed die men van een ander kan ervaren.

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor je vragen of aanmelding.